V podjetju M.R.-Commerce d.o.o. stremimo k temu, da ustvarjamo dolgoročna poslovna partnerstva na vseh področjih.

Nabava v podjetju je organizirana na dveh nivojih, uvedena je centralizirana in decentralizirana nabava živil. Glavni kriterij za izbor dobaviteljev so kvaliteta, konkurenčne cene, geografska oddaljenost, vpeljan HACCP sistem.

Pri nabavi surovin se striktno držimo naslednjih smernic:

 • Preskrba podjetja – poudarek na naročeni količini, kakovosti in času dostave.
 • Konkurenčni nakupi – nenehno iskanje boljšega materiala, ki prinaša najboljšo kombinacijo med ceno, kakovostjo in storitvijo.
 • Dobri odnosi z dobavitelji.
 • Razvijanje alternativnih virov nabave.
 • Sprejemanje tržnih trendov in ohranjanje tekmovalnega vzdušja med ponudniki.

Nekaj naših priznanih, večjih dobaviteljev:

 • Košaki d.d. , Maribor
 • Mesnine Štajerske d.o.o.
 • Ljubljanske mlekarne d.d.
 • Ledo d.o.o.
 • Geaprodukt d.o.o.
 • Žito d.d.
 • Davidov hram d.o.o.
 • Coca cola d.d.