Z ločevanjem odpadkov poskrbimo za čistejše okolje v skladu z odgovornostjo do okolja in zakonodajo, ki ureja obveznosti podjetij na področju ravnanja z odpadki.

Z družbami, ki poskrbijo za storitev prevzemanja, zbiranja, reciklaže in predelave posameznih vrst odpadkov ( embalaža, organski kuhinjski odpadki, odpadna olja … ) imamo sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju.

Za vse odpadke vodimo evidenco o oddani količini, trudimo se za minimalno nastajanje odpadkov ter manjšo porabo vode in energije.