Cilj vzpostavljenega HACCP sistema je zagotoviti varna živila. Osnova za izvajanje sistema je dobro poznavanje tveganj, postopkov in načina dela.

Septembra 2011 smo pridobili CERTIFIKAT SI-EKO-001( kontrolna številka 15211-G ) v skladu z uredbo sveta Es št. 834/2007 in Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oz.živil.

Leta 2011 smo pristopili k SIST EN ISO 9001:2008 standardu.

NADGRADNJA ZAHTEV ZAKONODAJE ( HACCP )

Za stalni nadzor v našem podjetju skrbimo večplastno:

PREVENTIVNI SISTEM NADZORA IN BELEŽENJA z dodatnim notranjim (system SURE II aparat) nadzorom.

z zunanjim nadzorom (sklenjena pogodba o rednem nadzoru s podjetjem UREJEN EKOTOP)

Najpomembnejši dejavnik nadzora pa so naši zaposleni. Biti morajo motivirani, ustrezno izobraženi in praktično usposobljeni. Pravilni postopki z živili morajo v živilski dejavnosti postati navada. V skladu z navedenim opravljamo letne seminarje vseh zaposlenih in četrtletna izobraževanja na izbrano temo.