Izhajamo iz okolja nekdanje tovarne TAM in naše usluge postopno širimo tudi izven industrijskega območja Tezno. Na področjih gostinske dejavnosti razvijamo širšo mrežo prehrane za delavce zaposlene v večjih podjetjih, šolah in drugih ustanovah.

polje vrednost
Firma oz. ime podjetja (dolgi naziv) M.R.-Commerce podjetje za storitve in trgovino d.o.o.
Firma (skrajšan naziv) M.R.-Commerce d.o.o.
Pravnoorganizacijska oblika Družba z omejeno odgovornostjo, d.o.o.
Zakoniti zastopnik podjetja Muršec Robert, direktor družbe; Muršec Janko, prokurist družbe
Matična številka 5486491
Identifikacijska številka zavezanca za DDV SI11915005
Št. transakcijskega računa NKBM 0451 5000 0586 970
Osnovni kapital 120.000,00 EUR
Naslov ponudnika Zagrebška cesta 92, 2000 Maribor
Telefon +386 2 460 52 20
Telefaks +386 2 460 52 22
E-pošta info@mr-commerce.si
Dejavnost H/55.520 Priprava in dostava hrane (CATERING)