Dijaška prehrana

V šolskem letu 2008 /2009 smo začeli na podlagi Zakona o subvencioniranju dijaške prehrane nuditi topel obrok tudi dijakom. Organizirana šolska prehrana naj bi pripomogla k pridobivanju pravilnih prehranskih vzorcev in oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad.

Pri sestavi jedilnikov upoštevamo praktična navodila IVZ RS. Ker želimo ponudbo približati mladostnikom jim omogočimo, da pri sestavi mesečne ponudbe tudi sodelujejo.

Trudimo se, da jim obroke postrežemo v estetsko urejenem prostoru in, da dijakom zagotovimo s hitro in primerno postrežbo dovolj časa, da pri zaužitju obrokov ne rabijo hiteti.

Jedilniki so objavljeni na spletni strani šol

Študentska prehrana

Z MINISTRSTVOM ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE imamo sklenjeno Pogodbo o zagotavljanju subvencionirane študentske prehrane.

Študentom strežemo hrano že od leta 2003 dalje. Pogostimo jih v lokalu “GURMANSKI HRAM” ali pa jim hrano dostavimo.

Jedilne liste si lahko ogledate na spletni strani tukaj.